Thông báo về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng..

Wednesday, July 4, 2018
Tags: ,
Thông báo về việc  đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng..

Thông báo về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng..

Bạn đang xem Thông báo về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.. tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment