CV Số: 2154/SYT-TCCB. V/v Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, thi tuyển; việc ôn tập và thi vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018.

Friday, July 20, 2018
Tags:
CV Số: 2154/SYT-TCCB. V/v Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, thi tuyển; việc ôn tập và thi vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018.

CV Số: 2154/SYT-TCCB. V/v Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, thi tuyển; việc ôn tập và thi vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018.

Bạn đang xem CV Số: 2154/SYT-TCCB. V/v Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, thi tuyển; việc ôn tập và thi vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018. tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment