200 nữ công nhân viên ngành y tế Bình Thuận thi đấu bóng chuyền sôi nổi (Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/200-nu-cong-nhan-vien-nganh-y-te-binh-thuan-thi-dau-bong-chuyen-soi-noi-1105167.ldo)

Wednesday, October 19, 2022