Quyết định phê duyệt Danh mục kỷ thuật lần đầu trong khám chữa bệnh thực hiện tại TTYT và các TYT huyện Hàm Tân. Bảng mã ICD10.

Friday, December 8, 2017
Tags: ,
Quyết định phê duyệt Danh mục kỷ thuật lần đầu trong khám chữa bệnh thực hiện tại TTYT và các TYT huyện Hàm Tân. Bảng mã ICD10.

Quyết định phê duyệt Danh mục kỷ thuật lần đầu trong khám chữa bệnh thực hiện tại TTYT và các TYT huyện Hàm Tân. Bảng mã ICD10.

Bạn đang xem Quyết định phê duyệt Danh mục kỷ thuật lần đầu trong khám chữa bệnh thực hiện tại TTYT và các TYT huyện Hàm Tân. Bảng mã ICD10. tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment