Thông tư 20/2017/BYT: Quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làmthuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Friday, September 8, 2017
Tags: ,
Thông tư 20/2017/BYT: Quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ  về thuốc và nguyên liệu làmthuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Thông tư 20/2017/BYT: Quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làmthuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Bạn đang xem Thông tư 20/2017/BYT: Quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làmthuốc phải kiểm soát đặc biệt. tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment