QĐ 2286/QĐ-BYT: V/v quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra trong quản lý, giám định và chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thursday, September 21, 2017
Tags:
QĐ 2286/QĐ-BYT:  V/v quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra trong quản lý, giám định và chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

QĐ 2286/QĐ-BYT: V/v quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra trong quản lý, giám định và chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bạn đang xem QĐ 2286/QĐ-BYT: V/v quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra trong quản lý, giám định và chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment