CV số 4078/GM-SYT. V/v Tham vấn phương thức thann toán chi phí KCB BHYT theo định suất và Gói DV Y tế cơ bản do Quỹ BHYT chi trả

Monday, January 9, 2017
Tags:
CV số 4078/GM-SYT. V/v Tham vấn phương thức thann toán chi phí KCB BHYT theo định suất và Gói DV Y tế cơ bản do Quỹ BHYT chi trả

CV số 4078/GM-SYT. V/v Tham vấn phương thức thann toán chi phí KCB BHYT theo định suất và Gói DV Y tế cơ bản do Quỹ BHYT chi trả

Bạn đang xem CV số 4078/GM-SYT. V/v Tham vấn phương thức thann toán chi phí KCB BHYT theo định suất và Gói DV Y tế cơ bản do Quỹ BHYT chi trả tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment