Thông tư Số: 30/2012/TT-BYT về quy định điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố

Sunday, December 11, 2016
Tags: ,
Thông tư Số: 30/2012/TT-BYT về quy định điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố

Thông tư Số: 30/2012/TT-BYT về quy định điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố

Bạn đang xem Thông tư Số: 30/2012/TT-BYT về quy định điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment