Thông tư 37/2016/TT-BYT, V/v hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTYT Huyện, Quận,..do Bộ trưởng BYT ban hành

Sunday, December 11, 2016
Tags: ,
Thông tư 37/2016/TT-BYT, V/v hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTYT Huyện, Quận,..do Bộ trưởng BYT ban hành

Thông tư 37/2016/TT-BYT, V/v hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTYT Huyện, Quận,..do Bộ trưởng BYT ban hành

Bạn đang xem Thông tư 37/2016/TT-BYT, V/v hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTYT Huyện, Quận,..do Bộ trưởng BYT ban hành tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment