Bài viết tuyên truyền ngày Thế giới Phòng chống Sốt rét 25/4 với chủ đề: “Dồn tổng lực về đích để loại trừ sốt rét tại Việt Nam”

Tuesday, April 25, 2023
Tags:
Bài viết tuyên truyền ngày Thế giới Phòng chống Sốt rét 25/4 với chủ đề: “Dồn tổng lực về đích để loại trừ sốt rét tại Việt Nam”

Bài viết tuyên truyền ngày Thế giới Phòng chống Sốt rét 25/4 với chủ đề: “Dồn tổng lực về đích để loại trừ sốt rét tại Việt Nam”

Bạn đang xem Bài viết tuyên truyền ngày Thế giới Phòng chống Sốt rét 25/4 với chủ đề: “Dồn tổng lực về đích để loại trừ sốt rét tại Việt Nam” tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment