Bài viết tuyên truyền ngày Thế giới Phòng chống Sốt rét 25/4 với chủ đề:“Mãi mãi không còn bệnh sốt rét”

Saturday, December 10, 2016
Tags:
Bài viết tuyên truyền ngày Thế giới Phòng chống Sốt rét 25/4 với chủ đề:“Mãi mãi không còn bệnh sốt rét”

Bài viết tuyên truyền ngày Thế giới Phòng chống Sốt rét 25/4 với chủ đề:“Mãi mãi không còn bệnh sốt rét”

Bạn đang xem Bài viết tuyên truyền ngày Thế giới Phòng chống Sốt rét 25/4 với chủ đề:“Mãi mãi không còn bệnh sốt rét” tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment