THÔNG BÁO THU HỒI THUỐC VI PHAM MỨC ĐỘ 3 (CV Số: 1718/SYT-NV)

Tuesday, May 17, 2022
Tags: , , , ,
THÔNG BÁO THU HỒI THUỐC VI PHAM MỨC ĐỘ 3 (CV Số: 1718/SYT-NV)

THÔNG BÁO THU HỒI THUỐC VI PHAM MỨC ĐỘ 3 (CV Số: 1718/SYT-NV)

Bạn đang xem THÔNG BÁO THU HỒI THUỐC VI PHAM MỨC ĐỘ 3 (CV Số: 1718/SYT-NV) tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment