Thông báo tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế theo Nghị quyết số /2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dan tỉnh

Monday, November 16, 2020
Tags:
Thông báo tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế theo Nghị quyết số /2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dan tỉnh

Thông báo tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế theo Nghị quyết số /2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dan tỉnh

Bạn đang xem Thông báo tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế theo Nghị quyết số /2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dan tỉnh tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment