CV số 82/CV-TTYT Hàm Tân. V/v đề nghị CC,VC và người lao động nộp phiếu thu thập thông tin cá nhân

Friday, July 20, 2018
Tags: , ,
CV số 82/CV-TTYT Hàm Tân. V/v đề nghị CC,VC và  người lao động nộp phiếu thu thập thông tin cá nhân

CV số 82/CV-TTYT Hàm Tân. V/v đề nghị CC,VC và người lao động nộp phiếu thu thập thông tin cá nhân

Bạn đang xem CV số 82/CV-TTYT Hàm Tân. V/v đề nghị CC,VC và người lao động nộp phiếu thu thập thông tin cá nhân tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment