Số: 1720/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Thursday, June 7, 2018
Tags: ,
Số: 1720/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Số: 1720/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Bạn đang xem Số: 1720/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment