Công văn số 1152/SYT-QLD V/v đình chỉ thuốc lưu hành thuốc chưa được phép lưu hành

Tuesday, April 24, 2018
Tags: ,
Công văn số 1152/SYT-QLD V/v đình chỉ thuốc lưu hành thuốc chưa được phép lưu hành

Công văn số 1152/SYT-QLD V/v đình chỉ thuốc lưu hành thuốc chưa được phép lưu hành

Bạn đang xem Công văn số 1152/SYT-QLD V/v đình chỉ thuốc lưu hành thuốc chưa được phép lưu hành tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment