Thông báo TTYT Hàm Tân. V/v thống kê danh sách Cán bộ chuyên trách, đội ngũ Cộng tác viên chương trình PC HIV/AIDS năm 2017.

Friday, December 23, 2016
Tags:
Thông báo TTYT Hàm Tân. V/v thống kê danh sách Cán bộ chuyên trách, đội ngũ Cộng tác viên chương trình PC HIV/AIDS năm 2017.

Thông báo TTYT Hàm Tân. V/v thống kê danh sách Cán bộ chuyên trách, đội ngũ Cộng tác viên chương trình PC HIV/AIDS năm 2017.

Bạn đang xem Thông báo TTYT Hàm Tân. V/v thống kê danh sách Cán bộ chuyên trách, đội ngũ Cộng tác viên chương trình PC HIV/AIDS năm 2017. tại Trung tâm Y tế Hàm Tân Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Comments[ 0 ]


Post a Comment